Skip to main content

Oczyszczanie w wybranym temacie


Oczyszczanie tematyczne
Czas trwania: od 2 do 7 tygodni, w zależności od problemu lub tematu.
Cena: 500 zł

Oczyszczanie astralne składa się z trzech etapów podstawowych, plus etap dodatkowy dla chętnych:

  • Wszystko zależy od tematu, który jest oczyszczany. Najczęściej, sparwdza się temat, w odniesieniu do siedmiu sfer życia.

  • W przypadku problemu, warto jest, by została wykonana najpierw analiza. Tu, polecana jest analiza AR-Karma lub AR-BPP.

  • Oczyszczanie dokonywane jest na wyraźne zlecenie osoby, która je zamawia. Każdy tydzień jest omawiany.

  • Podczas oczyszczania wychodzi dużo dodatkowych rzeczy: pragnienia, role, mechanizmy, intencje, historia karmiczna, rodowa, programy, w odniesieniu do danej sfery życia. Warto jest je omawiać w trakcie.