Analizy


UWAGA!

  • Analizy wykonywane są psychometrycznie, z użyciem wahadła i biometru. Przy tego rodzaju badaniu, wykorzystywany jest naturalny magnetyzm badanej osoby lub osób, poprzez który badana osoba wpływa na to, co do siebie przyciąga lub na to, czym sama oddziałuje na otoczenie.
  • Analizy psychometryczne nie są badaniami medycznymi ani psychologicznymi i nie można się nimi posługiwać, jako dokumentem medycznym. Osoba dokonująca zlecenia, musi mieć świadomość ich duchowego charakteru, jak i sposobu ich wykonywania.
  • Zdjęcie, które służy do wykonania analizy, nie jest przechowywane po dokonaniu badania i jest trwale usuwane.

AD – Pochodzenie

20 zł

Analiza ukazująca pochodzenie duszy, jak i określająca poziom, na którym dusza wykonuje obecnie najwięcej zadań.

ARD – Analiza Rozwoju Duchowego

150 zł

Analiza techniczna, odnosząca się do tej części duszy, która w danym momencie przebywa w ciele. Ukazuje stan czakramów, ich otwartość i stopień rozwoju, jak i urzeczywistnienia w ich przestrzeni poszczególnych wartości. Ukazuje również duszę od strony jej zadań i praktyk, których pamięcią wciąż jest obciążona.

AT – Analiza Talentu i Potencjału Twórczego

200 zł

Analiza, która odnosi się nie tylko do talentu i poziomu jego uświadomienia, ale i tych wartości, które go blokują lub wpływają na możliwość wykorzystania jego energii w swoim życiu lub jego konkretnej sferze. Polecam ją tym, którzy szukają w tym zakresie informacji o sobie, o swoich możliwościach, własnym potencjale twórczym.

ABPCH – Analiza Badania Przyczyny Choroby

150 zł

Analiza, która jest połączeniem analizy opisowej, jak i tej ze wskazaniami procentowymi. Pozwala zajrzeć w obszar choroby, traktując ją od strony problemu. Odniesieniem do badania jest pamięć, zarówno rodowa jak i karmiczna, w której szuka się przyczyny danego stanu.

APwDZ – Analiza Przydatności w Danym Zawodzie

150 zł

Analiza pozwalająca zajrzeć w przestrzeń, która ukazuje naszą wartość na płaszczyźnie zawodowej, jak i w obszar blokad, lęków, mechanizmów i innych wzorców, które nas w tej sferze ograniczają.

APZ – Analiza Predyspozycji Zawodowych

100 zł / godz.

Analiza pozwalająca zajrzeć w przestrzeń, która ukazuje naszą wartość na płaszczyźnie zawodowej, jak i w obszar blokad, lęków, mechanizmów i innych wzorców, które nas w tej sferze ograniczają.

APŚ – Analiza Prosperującej Świadomości

150 zł

Analiza dotykająca sfery finansowej. Ukazuje tę sferę od strony zarówno karmicznej, jak i obciążeń rodowych, którymi zostaliśmy obdarzeni przez naszych przodków.

ABS – Analiza Badania Samooceny

150 zł

Analiza dotykająca tematu poczucia własnej wartości. Ukazuje, jak mocno mamy tę sferę obciążoną karmicznie, jak i rodowo, ale też pokazuje, jak bardzo podlegamy jeszcze wpływom świata zewnętrznego i jak bardzo jesteśmy zależni od cudzej opinii.

AZD – Analiza Zadań Duszy

100 zł

Analiza ukazująca, jakie wyznaczyliśmy sobie zadania w różnych sferach życia, na ile dane zadanie mamy już wykonane, jak i to, na ile jeszcze obciążają nas programy rodowo-karmiczne.

©Wszystkie prawa zastrzeżone Wydawnictwo Nadi
Projekt i realizacja Indico.