Skip to main content

Analizy


UWAGA!

  • Analizy wykonywane są psychometrycznie, z użyciem wahadła i biometru. Przy tego rodzaju badaniu, wykorzystywany jest naturalny magnetyzm badanej osoby lub osób, poprzez który badana osoba wpływa na to, co do siebie przyciąga lub na to, czym sama oddziałuje na otoczenie.
  • Analizy psychometryczne nie są badaniami medycznymi ani psychologicznymi i nie można się nimi posługiwać, jako dokumentem medycznym. Osoba dokonująca zlecenia, musi mieć świadomość ich duchowego charakteru, jak i sposobu ich wykonywania.
  • Zdjęcie, które służy do wykonania analizy, nie jest przechowywane po dokonaniu badania i jest trwale usuwane.

AZ - Analiza Związku

150 zł

Analiza dotykająca bezpośrednio spraw związku, wzajemnego oddziaływania na siebie i obciążeń karmicznych. Pokazuje negatywne wpływy, ale i pozytywne oddziaływanie w obszarze inspiracji, motywacji itp. Polecana parom, które przeżywają kryzys lub chcą się co do siebie upewnić.

AZD-R – Analiza Zadań Duszy – Relacja

150 zł

Analiza dotykająca zadań, dla dwóch dusz, we wzajemnym na siebie oddziaływaniu. Jeśli chcesz wiedzieć, po co się z daną osobą spotkałaś w tym życiu, ta analiza jest dla ciebie.

APZD – Analiza Porównawcza Związku Dusz

150 zł

Jedna z popularniejszych analiz, dotykająca różnic i zbieżności w poziomach, które osiągnęły dwie duszy w indywidualnym rozwoju. Ukazuje relację we wzajemnym oddziaływaniu na różnych poziomach.

AR – KR – Analiza Rozet – Karma w Relacji

100 zł

Analiza Rozet, dotycząca badania relacji od strony karmicznej. Ukazuje zależność, która powstała we wzajemnej relacji, jej rys historyczno-karmiczny, aktywność wcieleń, odtworzoną pamięć i zadania, czyli to, co mamy jeszcze do uzdrowienia we wzajemnej relacji.

BA-R Badanie Astralne – Relacja

100 zł

Analiza opisowa, dotykająca wzajemnego wpływu, od strony astralnej. Bada się w niej negatywne aspekty takiego wpływu i jego szkodliwość we wzajemnym oddziaływaniu. Polecana osobom, które chcą szybkiej diagnozy, dotyczącej czyjegoś oddziaływania na nas, ale i własnego szkodliwego oddziaływania na innych.