Skip to main content

Oczyszczanie strefy materialnej


Oczyszczanie strefy materialnej
Czas trwania: 7 tygodni

Cena: 500 zł

Oczyszczanie strefy materialnej

 • Pierwszy tydzień:

  • Oczyszczanie szkodliwego oddziaływania ze strony świata zewnętrznego, na siedem warstw sfery materialnej.
  • Uwalnianie od fatum finansowego, energii wampirycznej, żerującej na pieniądzach.
  •  Uwalnianie od klątw, w tym klątw rodowych i karmicznych, dotykających sfery finansowej, jak i kładących się na niej cieniem lub blokujących w działaniu.
  • Uwalnianie od ataku energetycznego, jeśli taki wystąpił (np. atak podczas kłótni o pieniądze). Nadmiernie wywieranej presji finansowej, oczekiwaniach, blokujących działanie.
  • Uwalnianie od projekcji lękowych, pochodzących od tych, którzy tworzą ogólno-środowiskowe przekonanie o zasobności lub biedzie społeczeństwa, w którym dana osoba żyje.
 • Drugi tydzień:

  • Oczyszczanie z finansowego, złego losu rodu, kodowanego w postaci programów i negatywnych przekonań.
  • Uwalnianie od ciężaru, tworzonego przez poczucie przygniecenia złym losem.
  • Uwalnianie od fatum, ciążącego nad oczyszczaną osobą, jaki i od fatum, przekazanego wraz z obciążeniami rodowymi.
  • Uwalnianie od pecha.
  • Oczyszczanie w przestrzeni własnych demonicznych projekcji na sferę finansową.
 • Trzeci tydzień:

  • Oczyszczanie w przestrzeni górnych warstw aury, związanej z czakrą korony, trzeciego oka i gardła.
  • Uwalnianie od projekcji, wyobrażeń na temat wrogów finansowych.
  • Odblokowywanie przepływu energii, pomiędzy sferą duchową, mentalną i przestrzenią wspomnień, a sferą materialną.
  • Uwalnianie od energii pokutnej i ascetycznej.
  • Uwalnianie od psychicznie tworzonych blokad.
  • Oczyszczanie sfery kreacji.
 • Czwarty tydzień:

  • Oczyszczanie w przestrzeni warstwy serca i splotu słonecznego.
  • Zdejmowanie z pleców energii tych, których niesiemy na swoich barkach i chcemy wynagrodzić im zły los lub skłonić do tego, by sami chcieli zadbać o swoją sferę finansową.
  • Uwalnianie od orszaku astralnego, dusz, którym złożyliśmy finansowe obietnice.
  • Uwalnianie od energii troski i cierpienia, powstałego, jako wyobrażenie, z doświadczeń, wynikłych z zamartwiania się o innych.
  • Uwalnianie od wampirów finansowych.
  • Odblokowywanie energii rodowo-finansowych obciążeń.
  • Oczyszczanie sfery demonizmu finansowego, opartego na bazie zaniżonego, finansowego poczucia własnej wartości.
 • Piąty tydzień:

  • Oczyszczanie w przestrzeni drugiej i pierwszej czakry.
  • Uwalnianie od tworów lękowych, dotyczących zagrożeń, w zakresie bezpieczeństwa materialnego.
  • Uwalnianie od klątw, uderzających w sferę materialną i twórczą.
  • Oczyszczanie z tworów lękowych, przekazanych w programach rodowych.
  • Uwalnianie od energii ciężaru, osiadłego w tkankach (kręgosłupie, mięśniach).
  • Oczyszczanie pamięci rodowej: biedy, głodu, utraty majątku, utraty pracy.
 • Szósty tydzień:

  • Oczyszczanie w przestrzeni karmicznych wspomnień, związanych z pamięcią walki o byt i przetrwanie.
  • Oczyszczanie w przestrzeni pamięci, związanej z doświadczeniem głodu, biedy, utratą majątku, napaścią materialną, utratą życia, związaną z próbą chronienia swojego majątku.
  • Tu także oczyszcza się pamięć głodu, wynikłego z chorób, utratą części ciała, jak i pamięcią, związaną z biciem, niewolą i poniżaniem.
  • Oczyszczanie z klątw karmicznych, rzuconych zarówno przez innych, jak i własnych, związanych z zawiścią, zazdrością o bogactwo.
 • Siódmy tydzień:

  • Oczyszczanie w przestrzeni pamięci rodowo-karmicznej, jak i pamięci związanej z magią materialną, klątwami materialnymi, różnego rodzaju praktykami astralnymi, mającymi przynieść zysk lub sprawić, że staniemy się bogaci.
  • Oczyszczanie z pamięci traumatycznej. Najtragiczniejszej pamięci, dotyczącej energii pieniędzy.
  • Uwalnianie energii wspomnień, związanej z samobójstwami na tle majątkowym.
  • Uwalnia od energii magii materialnej. Wspomnień dotyczących różnego rodzaju dziwnych praktyk, kodów cyfrowych, blokujących przepływ energii pieniędzy.
  • Uwalnianie z energii orszaku astralnego, dusz, którym obiecaliśmy coś materialnego w innych wcieleniach.
  • Uwalnianie od duchów karmicznych, z którymi mamy niezałatwione najgorsze sprawy materialne.