Oczyszczanie astralne


I Etap Oczyszczania
Czas trwania: 4 tygodnie (7 tygodni tylko w przypadku silnego zabałaganienia zewnętrznego lub stwierdzonego stanu opętania).
Czego można oczekiwać po I Etapie: ulga, uspokojenie, poczucie uwolnienia od presji, wyciszenie przestrzeni wokół. Już na tym etapie, od samego początku, mogą pojawić się żywe i barwne sny.
Cena: 500 zł

Oczyszczanie astralne składa się z trzech etapów podstawowych, plus etap dodatkowy dla chętnych:
Program oczyszczania:

  • Pierwszy tydzień: oczyszczanie szkodliwego oddziaływania ze strony świata zewnętrznego: presje, oczekiwania, atak energetyczny, psychiczny, fatum. W przypadku konieczności dokonania odprowadzenia duchów lub uwolnienia od energii łamiącej wolę, osoba oczyszczana powiadamiana jest, że etap będzie trwać dłużej.

  • Drugi tydzień: oczyszczanie klątw i szkodliwych życzeń. Podczasam omawiania danego tygodnia, nie jest podawana treść klątw, a jedynie ogólne do nich odniesienie, by ich na powrót nie wypowiedzieć. 

  • Trzeci tydzień: oczyszczanie złego losu rodu. Oczyszczane są wyobrażenia i projekcje, kodowane w oczyszczanej osobie, zawrówno w okresie przedprenatalnych, prenatalnym, jak i w ciągu całego życia. Oczyszczane są również projekcie, kodowane przez otoczenie.

  • Czwarty tydzień: oczyszczanie własnych projekcji wobec otoczenia, pełnych wizji demonicznych, oczekiwań, złości, chęci karania itd. Jest to tydzień, w którym można spodziewać się, że wyjdzie z nas małe licho. 

©Wszystkie prawa zastrzeżone Wydawnictwo Nadi
Projekt i realizacja Indico.