Oczyszczanie astralne


III Etap Oczyszczania
Czas trwania: 7 tygodni
Czego można oczekiwać po III etapie: uspokojenie w przestrzeni pamięci karmicznej, podświadomości. Poczucie uwolnienia od przymusu realizowania niektórych zadań karmicznych lub rodowych. Uspokojenia na poziomie snów.
Cena: 500 zł

Oczyszczanie astralne składa się z trzech etapów podstawowych, plus etap dodatkowy dla chętnych:

  • Pierwszy tydzień: oczyszczanie w przestrzeni pamięci, związanej z przetrwaniem, walką o byt. Dotyka się historii rodowych i karmicznych, które tej pamięci odpowiadają. Oczyszcza się energię, powstałą w wyniku traum: śmierci z głodu, biedy lub w wyniku walki o jedzenie. Aby zrównoważyć pracę, dotyka się także i dobrych wspomnień, gdy oczyszczana osoba doskonale radziła sobie w materii. Tu także ciągnie się za nami orszak dusz, którym jesteśmy winni pieniądze lub odwrotnie. Często jest to orszak dusz, którym coś obiecaliśmy, co ma związek z materią, jakąś pomoc, uwolnienie od złego losu lub bogactwo.

  • Drugi tydzień: oczyszczanie w przestrzeni pamięci, związanej z chorobami i cierpieniem. Oczyszcza się energie powstałą w wyniku traum fizycznych: poparzenia, utraty części ciała, wad genetycznych, śmierci podczas porodu, gwałtów, zakażeń, ugryzień, ukąszeń itd. Taka pamięć pozostaje w nas, w postaci lęków, fobii, niechęci do niektórych osób, poczucia irracjonalnego zagrożenia, złych nawyków i upodobań, jak i dziwnych skłonności. Tu można spotkać energię orszaku dawnych kochanków lub tych, od których oczekiwaliśmy uzdrowienia, ewentualnie tych, którym my obiecaliśmy wieczną rozkosz lub uzdrowienie. Tu także można się natknąć na klątwy uderzające w ciało, energię seksualną, ale i przekleństwa całych rodów. 

  • Trzeci tydzień: oczyszczanie w przestrzeni pamięci, związanej z pamięcią złego losu i złego traktowania. Tu szuka się cierpienia zadanego przez drugiego człowieka.  Pamięci niewolniczej, związanej z poniżaniem i upodalniem. Tu można spotkać orszak dusz, którym poprzysięglismy zemstę. Tu także gromadzimy pamieć klątw, skierowanych w stronę poczucia własnej wartości.

  • Czwarty tydzień: oczyszczanie w przestrzeni pamięci, związanej z przynależnością do rodów, jak i w przestrzeni pamięci niudanych związków, złamanego serca, traum, związanych z utratą członków rodziny, partnera. Tu także można spotkać orszak duch, związanych z nami rodowo, jak i dusze, którym złożyliśmy przysięgę wiecznej wierności.

  • Piąty tydzień: oczyszczanie w przestrzeni pamięci uduszeń, powieszeń, utopień, udławień, poderżnięć gardła, zadławień. Tu także szuka się klątw, uderzających w tę czakrę, rzuconych w akcie rozpaczy, silnego wzburzenia, na łożu śmierci.

  • Szósty tydzień: oczyszczanie w przestrzeni pamięci, związanej z dawnymi praktykami religijnymi, rytuałami szamańskimi, praktykami magicznymi, astralnymi, inicjacjami, kodowaniem mentalnym. Tu można spotkać orszak astralny naszych dawnych mistrzów, uczniów, tych, którym obiecaliśmy oświecenie, zbawienie lub moc. 

  • Siódmy tydzień: oczyszczanie w pamięci traum, związanych z szaleństwem, beznadziejnością, chęcią unicestwienia się, pamięcią samobójstw, najsilniejszego demonizmu i cierpienia. Jeśli kiedyś w przeszłości, w innych wcieleniach, dotarliśmy do otchłani lub punktu bez powrotu, wydostanie energii z tego miejsca, jest niezwykle trudne.  Nie jest to niemożliwe, jednakże, praca w tej przestrzeni wymaga ogromnej ilości cierpliwości, a tylko ci, którzy sami to przeszli mogą tam zejść. 

©Wszystkie prawa zastrzeżone Wydawnictwo Nadi
Projekt i realizacja Indico.