Skip to main content

Sesje


Informacja dodatkowa: Umawiam najczęściej sesje godzinne. Koszt godzinnej sesji 100 zł, każde kolejne trzydzieści minut – 50 zł

Indywidualne Sesje Karmicznie

100 zł / godz.

Jest to możliwość dokonania analizy karmicznej niejako na żywo. W trakcie, osoba, z którą pracuję, ma możliwość zadawania dodatkowych pytań, rozwijania podawanej treści, odpowiadania na moje pytania, gdy chcę coś doprecyzować. Bardzo przyjemna forma pracy z pamięcią poprzednich wcieleń, w trakcie której główny nacisk kładziony jest na tworzenie świadomości w obrębie pamięci poprzednich wcieleń i jej wpływu na obecne życie pytającej osoby.

Indywidualne Prowadzenie Duchowe

100 zł / godz.

Sesja, w trakcie której można zadać dowolne pytanie, z tematyki duchowej, karmicznej, astralnej. Obejmuje zarówno możliwość dokonania analizy problemu na żywo, jak i omówienia bieżących spraw.

Sesje Rodowo-Karmicznie

100 zł / godz.

Sesja, w trakcie której zagłębiam się w świat zdarzeń, obciążeń i programów rodowych. Można dokonywać tego od strony danej sfery życia lub problemu. W trakcie sesji kładę duży nacisk na rozwój jak najgłębszej świadomości w tym zakresie.

Czytanie dla duszy

100 zł / godz.

Sesja, w czasie której zagłębiam się w świat pochodzenia, poziomu, który osiągnęła dusza w swym indywidualnym rozwoju. Czytanie obejmuje także zajrzenie w sfery życia, od strony intencji i pragnień.

Czytanie z kart Tarota

100 zł / godz.

Czytanie obejmuje zarówno możliwość wejrzenia w plan i ścieżkę życiową, ukazanie podpowiedzi duchowych, jak i zajrzenie do sfery cienia. Jednakże, to osoba zlecająca czytanie decyduje o jej charakterze. Może być zatem możliwością zajrzenia i do przyszłości danej osoby.