Skip to main content

Regulamin świadczenia usług przez firmę

Wydawnictwo NADI

Anna Atras-Zielińska

Firma świadczy również usługi w zakresie ezoterycznym, fotograficznym i artystyczno-plastycznym

§ 1

Wydawnictwo NADI, usługi ezoteryczne, fotograficzne i artystyczne, którego właścicielem jest Anna Atras-Zielińska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Gdyni przy ul. Gorczycowej 4E/1, 81-589 Gdynia, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady dokonywania zleceń na usługi o charakterze ezoterycznym, fotograficznym i artystycznym, jak i zakup oferowanych w cenniku usług, produktów oraz książek.

§ 2

Wydawnictwo Ma-Ngala, usługi ezoteryczne, fotograficzne i artystyczne jest firmą, za pośrednictwem której zarejestrowani użytkownicy lub klienci dokonujący zlecenia poza rejestracją, mogą:
• Nabywać książki
• Zamawiać analizy psychometryczne
• Dokonywać rezerwacji sesji duchowych
• Umawiać konsultacje ezoteryczne
• Zlecać dokonywania usługi: oczyszczania astralnego
• Zamawiać sesje fotograficzne
• Dokonywać zakupu fotografii
• Zamawiać mandale

§ 3

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony: www.annaatras.com wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. 
2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.annaatras.com/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz lub dokonać zamówienia bez rejestracji wysyłając zamówienie na podany, na stronie adres e-mail. 
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji w cenniku usług, wybór liczby i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
3. Zamówienie jest realizowane za pomocą drogi elektronicznej lub pocztowej, ewentualnie kurierskiej, w sytuacji, gdy klient zażyczy sobie papierową postać analizy.
4. W przypadku zamówienia Analizy lub wskazanej liczby Analiz Psychometrycznych, w przypadku wskazania na dostarczenie w postaci wersji papierowej, zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego, za odpowiednią opłatą, za przesyłkę. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Koszt przesyłki podawany jest osobie zamawiającej przed dokonaniem wysyłki.
5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją) potwierdzający przyjęcie zamówienia. 
6. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, Zamawiający otrzyma drogą mailową informację o szacunkowym czasie wykonania usługi, w przypadku analiz; dokładną rozpiskę czasu przeznaczonego na poszczególne etapu oczyszczania, wraz z opisem tego, co będzie oczyszczane w danym tygodniu pracy, w przypadku Oczyszczania Astralnego, jak i opis tego, czego można się spodziewać po danym zabiegu.
7. Po przesłaniu informacji o czasie oczekiwania na analizę/analizy, Zamawiający może dokonać umówienia czasu, podczas którego będzie dokonywane omówienie zamówionej wcześniej i przesłanej Zamawiającemu, analizy.
8. Omówienie Analizy nie jest odpłatne.
9. Po dokonaniu zlecenia na Oczyszczanie Astralne, osoba Zlecająca może dokonać ustalenia dogodnego czasu, podczas którego omawiane jest samopoczucie i zmiany, które zaszły w energii osoby oczyszczanej, przebieg oczyszczania, jak i to, co wyszło dodatkowego podczas samego zabiegu.
10. Czas przeznaczony na omawianie danego tygodnia lub okresu oczyszczania nie może przekraczać pół godziny, nie jest też to czas, który jest w jakikolwiek sposób odpłatny, dlatego też nie można odliczać go od usługi oczyszczania.
11. Prowadzone konsultacje, sesje o charakterze duchowym lub ezoterycznym, nie są żadną formą psychoterapii. Osoba dokonująca umówienia takiej sesji, musi mieć świadomość jej duchowego i neutralnego względem praktyk terapeutycznych, charakteru.
12. Na zlecenie Zamawiającego wystawiana jest faktura. Dokument może być przesłany Zlecającemu, w postaci elektronicznej lub postaci papierowej, po wcześniejszym podaniu danych do wystawienia dokumentu i wskazanie adresu do jego przesłania.

§ 5

1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, musi jednak tego dokonać przed podanym czasem ich wykonania, szczególnie w przypadku analiz. Rezygnacja po ustalonym czasie wykonania analizy, wykonaniu i ich przesłaniu na wskazany adres e-mail, nie jest już możliwa.
2. Zamawiający – konsument, który dokonał zlecenia Oczyszczania Astralnego, może odstąpić od oczyszczania w trakcie trwania procesu, ze świadomością, iż będzie pobierana opłata za każdy dzień, w czasie którego wykonywany był zabieg danego tygodnia oczyszczania. W przypadku odstąpienia od oczyszczania, przed jego rozpoczęciem, osobie zamawiającej będzie zwrócona cała kwota, na wskazany wcześniej przez zamawiającego numer konta.
3. W przypadku zrezygnowania przez Zamawiającego, z zamówienia książek, a wcześniejszym przelaniu pieniędzy na wskazane konto, dokonywany jest zwrot kwoty, która została przekazana na konto Wydawnictwa NADI Anna Atras-Zielińska www.annaatras.com
4. W przypadku dokonania rezygnacji z zamówionych książek, po dokonaniu ich wysyłki, osoba Zamawiająca będzie zobowiązana do uiszczenia opłaty za koszty przesyłki.
5. W przypadku dokonania zlecenia Sesji Fotograficznej, Zamawiający ma prawo zrezygnować ze zlecenia, bez podania przyczyny, musi to jednak nastąpić na 24 godziny przed dniem, w którym miało być wykonane zlecenie. W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem wykonywania danego zlecenia, będzie pobierana opłata, 10% od ustalonej wartości zlecenia.

§ 6

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar: książki, zdjęcia, analizy, mandale, są niezgodne z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy lub właściwy rodzaj, w przypadku analizy. 
2. Odesłanie zamówionego towaru, w tym przypadku: książek, następuje na adres Wydawnictwa NADI, wraz z pokryciem kosztów. 
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, zareklamowany towar, osoba Zamawiająca, odsyła na własny koszt, na adres Wydawnictwa NADI. 
4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Wydawnictwo NADI Anna Atras-Zielińska, www.annaatras.com informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Jeśli została wcześniej uiszczona należność, jest zwracana na jego rachunek bankowy albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. W takim przypadku koszty przesyłek ponosi Wydawnictwo NADI Anna Atras-Zielińska, www.annaatras.com
5. W przypadku podania błędnej nazwy Analizy, drogą mailową lub esemesową, ewentualnie telefoniczną, przed jej wykonaniem, dokonywane jest potwierdzenie wyboru zamawiającego, by wyeliminować ewentualne pomyłki.