Skip to main content

Docenianie

    Ten, kto sam czyni starania, doceni choćby kroplę deszczu. Temu też niebo będzie słało do stóp swe dary.

    Ten, kto czeka, aż inni uczynią starania wobec niego, będzie wiecznie spragnionym.